De instructie van een les

Doel

  • Kennis doorgeven en richtlijnen geven voor taken

De instructie is de belangrijkste fase van een les. De leerlingen krijgen nieuwe leerstof aangeboden die ze kunnen koppelen aan wat ze al weten over het onderwerp. Een leerkracht kan de leerstof uitleggen, hardop denken (modelen) en handelingen laten zien (voordoen).
Activeer de leerlingen tijdens de instructie. Leerlingen die actief meedoen zijn meer betrokken bij het leerproces en onthouden nieuwe informatie beter. 
Kenmerken van instructie geven:

  • Heldere beginsituatie
  • Geven van korte en duidelijke uitleg aan een grote groep
  • Uitgebreide uitleg op maat aan een kleine groep die dat nodig heeft
  • Vragen stellen en doorvragen
  • Luisteren en feedback geven
  • Daar waar nodig formatief toetsen
De instructie van een les
Loading...