De overheid

Voortgezet onderwijs, vmbo-t/mavo

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

Begrippen oefenen omtrent de overheid:

  • Rijk, provincie en gemeente
  • Btw, accijns en subsidie
  • Particuliere en collectieve sector
  • Sociaal zekerheidsstelsel
  • Miljoenennota en rijksbegroting
  • Draagkracht

Tijdens deze les wordt stilgestaan bij het onderwerp de overheid. Deze zevende les maakt onderdeel uit van de lessenserie economie. Dit is een verwerkingsles wat inhoudt dat de leerlingen de instructie over het onderwerp al hebben gehad en tijdens deze les de lesstof kunnen verwerken.

Bekijk in deze les het stroomschema over de verschillende niveaus van de overheid en maak meerdere een ProQuizzen over onderwerpen als de particuliere en collectieve sector, belasting en verschillende niveaus van de overheid. Lees daarnaast een informatieve tekst over de taken van de overheid en kies hierbij steeds het juiste begrip. Weet jij welke afbeelding hoort bij accijns, subsidie, wetgeving en voorlichting? Sleep dan de juiste afbeelding in de tabel. Laat ook blijken hoeveel kennis je hebt van de sociale zekerheid door het stroomschema in te vullen en ontdek wat de rijksbegroting en Prinsjesdag met elkaar te maken hebben. Sluit de les af met een woordzoeker bestaande uit belangrijke begrippen bij het thema de overheid.  

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

De overheid
Loading...