Lessenserie economie

Doel

  • Keuzes bestuderen die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten

Economie is een wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke behoeftebevrediging. De economie bestudeert keuzes die mensen maken bij:

  • de productie;
  • consumptie;
  • distributie van schaarse goederen en diensten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen macro-economie, meso-economie en micro-economie.