25. /ie/ als i woorden

Primair onderwijs, groep 6 en 7

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Leerlingen leren regels voor het spellen van woorden
  • Kerndoel 11

Voor alle groepen waarin de categorieën aan bod komen, worden flitskaarten aangeboden. 

Regelwoorden
Je schrijft het woord volgens een regel.

25. /ie/ als i woorden
Loading...

Extra