Leerlijn spelling

Doel

  • Regels leren voor het spellen van woorden
  • Kerndoel 11

Deze serie bevat categorielessen.

Voor alle groepen waarin de categorieën aan bod komen, worden flitskaarten aangeboden. Voor de groepen 4 en 5 zijn de categorieën uitgewerkt in een volledige les.

Iedere vier weken bieden we spellingscategorieën aan.