Zoek de ontbrekende letter

Onder-, midden- en bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Herhalen van spellingsregels/schrijfwijze
  • Inoefenen van spellingsregels/schrijfwijze
  • Inspiratie opdoen - tool 'vergrootglas'

Laat de leerlingen op zoek gaan naar de ontbrekende letter(s) in een woord.

Hebben ze het antwoord gevonden? Laat ze dan naar de volgende pagina gaan om het antwoord te controleren. 

Open de tool 'vergrootglas' door in de werkbalk op het icoon van de mini-tools te klikken en vervolgens op het icoon van het vergrootglas.

Gebruik de blauwe pijlen om door de activiteit te navigeren.