Wat vind je terug op het strand?

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Inspiratie opdoen - tool 'vergrootglas'
  • Voorkennis activeren

Laat de leerlingen op zoek gaan naar voorwerpen die je op het strand kan terugvinden.

Hebben ze het antwoord gevonden? Laat ze dan naar de volgende pagina gaan om het antwoord te controleren. 

Open de tool 'vergrootglas' door in de werkbalk op het icoon van de mini-tools te klikken en vervolgens op het icoon van het vergrootglas.

Gebruik de blauwe pijlen om door de activiteit te navigeren.

Bespreek op pagina 3 welke voorwerpen ze gevonden hebben en welke ze hiervan kennen.