Momentenwet

Wereldoriëntatie tool

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Balans in evenwicht brengen en houden

Met deze tool leer je de natuurkundige Momentenwet toe te passen. Door het hangen van gewichtjes aan de armen van de balans kan de balans in evenwicht zijn. Je leert dat de balans in evenwicht is als de som van de momenten linksom gelijk is aan de som van de momenten rechtsom.

Momentenwet
Loading...

Extra

Snel naar: