Les -eeuw -ieuw -uw gr 5

Primair onderwijs, groep 5

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • -eeuw -ieuw -uw woorden spellen
  • Kerndoel 11

Ga aan de slag met regelwoorden: je schrijft het woord volgens een regel. De les heeft de volgende onderdelen:

Terugblik
Startdictee
Uitlegkaarten
Instructie
Verwerking
Evaluatie

Les -eeuw -ieuw -uw gr 5
Loading...

Doel

  • -eeuw -ieuw -uw woorden spellen
  • Kerndoel 11