Leerdoelkoppeling en leerdoelsessies

Prowise Learn

Doel

  • Leerdoelen oefenen waar leerlingen aan toe zijn
  • Succeservaring voor elke leerling

Rekentuin en Taalzee zijn gekoppeld aan leerdoelen. In het dashboard zie je in welke mate je leerlingen de leerdoelen beheersen en waar ze nog extra oefening en/of instructie voor nodig hebben.

Om leerlingen extra te helpen met de leerdoelen, krijgen ze automatisch leerdoelsessies aangeboden in Rekentuin en Taalzee. Wanneer ze driemaal een spel hebben gespeeld, start de vierde keer automatisch een leerdoelsessie. Dit zijn gemiddeld 10 opgaven van één specifiek leerdoel, waarvan het systeem ziet dat de leerling deze bijna beheerst maar nog net niet.

Zo oefent elk kind de leerdoelen waar ze aan toe zijn en behouden leerlingen de succeservaring die ze gewend zijn binnen Prowise Learn.

Leerdoelkoppeling en leerdoelsessies
Loading...