Ik voel me vandaag

Primair onderwijs, onderbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • gevoelens, wensen en opvattingen uiten
  • zich inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen
  • eigen en andermans gevoelens benoemen
  • rekening houden met gevoelens, wensen en opvattingen van anderen
  • Kerndoel 34-37

Deze les gaat over de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen. In deze les wordt ingezoomd op het thema gevoelens, wensen en opvattingen uiten.

Start de les met een verhaal over het konijn Koos en bespreek het verhaal vervolgens aan de hand van illustraties. Bekijk samen een vertelplaat en bespreek wat je ziet. Tijdens de les ontdek je verschillende gevoelens met behulp van gevoelshoofden. Bespreek verschillende situaties en de gevoelens die daarbij komen kijken. Luister ook naar geluiden en vertel wat je voelt. Ga daarnaast zelf aan de slag en teken een situatie waar je blij of juist verdrietig van wordt. Lees een aantal gedichtjes en raad het gevoel. Sluit de les af met een zoekspel.  

Oefen klassikaal op je touchscreen, individueel op een device of speel samen op de All-in-One PC.

Ik voel me vandaag
Loading...