Het assenstelsel

Werken met coördinaten

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Manieren om een plaats te bepalen in het dagelijks leven
 • Het kunnen aangeven van een plaats in een coördinatensysteem met letters en/of getallen
 • Weten wat een assenstelsel is en een assenstelsel kunnen tekenen
 • Het kennen van de begrippen x-as, y-as, oorsprong, x- en y-coördinaat
 • Het kunnen werken met en in een assenstelsel
 • Aan de hand van coördinaten punten en figuren in een assenstelsel kunnen tekenen
 • Weten wat een roosterpunt is en roosterpunten kunnen aangeven in een assenstelsel
 • Plaatsbepaling om je heen
 • Plaatsbepaling in de wiskunde
 • Uitbreiding van het assenstelsel
 • Een assenstelsel tekenen
 • Diagnostische toets
1
Loading...
2
Loading...
3
Loading...
4
Loading...
5
Loading...
6
Loading...