Een complimentje

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Zich engageren in relaties
  • De ander complimenten geven

Het geven van complimenten aan elkaar zorgt voor zelfvertrouwen bij je leerlingen en draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voeg de namen van de leerlingen toe aan het rad.

Draai  vervolgens aan het rad en laat de klas de (gekozen) leerling een compliment geven.

De les is in te zetten voor het primair onderwijs, onderbouw en middenbouw.

Compliment
Loading...