Complexe getallen deel 2

Wiskunde D voor de bovenbouw havo/vwo

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Weten wat poolcoördinaten zijn en rechthoekige coördinaten kunnen omzetten in poolcoōrdinaten en omgekeerd
 • Weten hoe de stelling van de Moivre werkt
 • De polaire notatie bij complexe getallen kunnen gebruiken en hiermee complexe getallen kunnen vermenigvuldigen, delen en machten van complexe getallen  kunnen berekenen
 • Hogere machtsvergelijkingen van de vorm zn = a + bi kunnen oplossen
 • De formule van Euler kennen en complexe getallen kunnen noteren met e-machten
 • Berekeningen kunnen maken met complexe e-machten
 • Vergelijkingen kunnen oplossen met behulp van complexe e-machten
 • Weten dat complexe wortels meerwaardig zijn en alle oplossingen van complexe wortels kunnen bepalen
 • Poolcoördinaten
 • De polaire notatie van een complex getal
 • De stelling van De Moivre
 • De vergelijking zn = a + bi oplossen
 • De formule van Euler
 • Berekeningen meet de formule van Euler
 • Vergelijkingen oplossen met de formule van Euler
 • Diagnostische toets
1
Loading...
2
Loading...
3
Loading...
4
Loading...
5
Loading...
6
Loading...
7
Loading...
8
Loading...
9
Loading...