Brainstormen (in kleine groepjes)

Voorkennis activeren

Doel

  • Kennis delen, hoofdpunten in beeld brengen en de structuur van een onderwerp ontdekken

Zorg dat Presenter geopend is op de All-in-One PC met de tool of de illustratie die je wilt gaan gebruiken.

Start de brainstorm met een vraag of opmerking en laat leerlingen in groepjes reageren en samen een tool invullen of op een illustratie schrijven.
De leerkracht of een leerling brengt de voorkennis van de leerlingen geordend en correct in beeld door dit op een touchscreen in Presenter te schrijven of typen. Hij of zij stelt vragen, luistert naar de antwoorden, geeft feedback en vraagt door als dat nodig is.

Sla alle activiteiten of alleen de nabespreking die gemaakt is op het touchscreen op in Presenter. Gebruik tijdens de volgende les één van de ingevulde tools of illustraties van de leerlingen of de nabespreking om de kennis te herhalen.

Brainstormen (in kleine groepjes)
Loading...