Leerlijn Wiskunde leerjaar 1 VMBO kgt

Doel

  • Deze leerlijn bestaat uit verschillende lessenseries over allerlei onderwerpen en zijn bestemd voor de eerste klas van theoretische, gemengde en kaderberoepsgericht leerweg van het VMBO.
  • Elke interactieve lessenserie bestaat uit paragrafen met een specifiek leerdoel en daarin wordt de leerstof op een heldere, overzichtelijke en vaak aanschouwelijke manier uitgelegd. In elke paragraaf wordt de leerstof verwerkt door middel van opdrachten.
  • Elke lessenserie wordt afgesloten met een diagnostische toets waarin de docent via ProQuiz direct inzicht heeft in de resultaten van de leerlingen en kan beoordelen of de basisdoelen behaald zijn.

ProWiskunde VMBO kgt, leerjaar 1, is een nieuwe digitale interactieve wiskundemethode voor leerjaar 1 van het VMBO kgt.