Verkiezingen VO

Voortgezet onderwijs

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Inzien hoe het Nederlandse politieke systeem als democratie functioneert

Betrek jongeren bij de politiek en de Tweede Kamerverkiezingen met deze les.

Lees meer over de verkiezingen en breidt de woordenschat uit met behulp van de moeilijke woordenlijst. Licht met de informatie de bestuursvorm democratie toe, bekijk de video’s om te zien hoe Nederland wordt bestuurd en hoe de Tweede Kamer werkt.
Bekijk met de leerlingen de tijdlijn waarin de verschillende verkiezingen zijn aangegeven. Geef toelichting op het begrip kiesrecht en leer wanneer ontzetting van kiesrecht plaatsvindt. Duik samen in de geschiedenis van het stemrecht, plaats de partijleiders bij de juiste politieke partij en leer hoe de zetels worden verdeeld.
Maak de woordzoeker met de begrippen uit deze les en sluit de les af met een debat over de diverse stellingen.

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Verkiezingen VO
Loading...

Doel

  • Inzien hoe het Nederlandse politieke systeem als democratie functioneert