Sta op als.. (einde schooljaar)

7-10 jaar

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Gezamelijk terugbllikken op afgelopen schooljaar

Een leuke activiteit om het schooljaar mee af te sluiten!

Zeg de zin ‘Sta op als..' je dit schooljaar en vul het aan met de tekst op de pagina.

De leerlingen gaan staan als ze het eens zijn met de stelling.

Sta af en toe kort stil bij een leerling. Laat de leerling vertellen wat hij dan bijvoorbeeld heeft geleerd.