Samenwerken met Presenter

Interactie tijdens de les

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Samenwerkend leren
  • Devices verbinden
  • Realtime samenwerken
  • ProConnect en ProQuiz gebruiken

Realtime samenwerken
Met Presenter kun je samenwerkend leren consequent, systematisch en doelgericht toepassen. Geef bijvoorbeeld gestructureerde opdrachten en laat leerlingen samen discussiëren over de leerstof en informatie en uitleg aan elkaar geven. Leerlingen kunnen elkaar helpen en samen naar een oplossing zoeken.
Ook de samenwerking tussen leerling en leerkracht is mogelijk. Door een Presenter-bestand te delen met je leerlingen, kunnen ze direct of op een ander moment gaan samenwerken in dat bestand.
Leerkrachten kunnen met andere leerkrachten samen lessen ontwerpen door gelijktijdig in hetzelfde bestand te werken. Ook handig bij het maken van gezamenlijke aantekeningen tijdens overlegmomenten.

ProConnect
Naast het realtime samenwerken kun je via ProConnect tablets, smartphones en andere devices met elkaar verbinden.Laat de klas stemmen, verzamel input van leerlingen met de mindmap of woordenwolk en neem het tegen elkaar op in educatieve games.

ProQuiz
Met ProQuiz stel je op ieder gewenst niveau vragen aan leerlingen of andere gebruikers via een quiz. De leerlingen of gebruikers geven vervolgens antwoord op hun eigen device of met de hele klas tegelijk in de ProQuiz zelf, zonder andere devices. De vragen kun je dus klassikaal of individueel afnemen.
De gegeven antwoorden worden opgeslagen in een duidelijk resultatenoverzicht, zodat je de resultaten van je groep, van individuele leerlingen of per vraag overzichtelijk kunt analyseren.

Samenwerken met Presenter
Loading...

Doel

  • Samenwerkend leren
  • Devices verbinden
  • Realtime samenwerken
  • ProConnect en ProQuiz gebruiken

Extra