Rekenen met verhoudingen en procenten

Wiskunde havo/vwo, leerjaar 1

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Weten wat een verhouding en een verhoudingstabel is en ermee kunnen rekenen
 • Weten wat een procent / percentage is en ermee kunnen rekenen
 • Percentage kunnen omzetten in een breuk en in een decimaal getal (en andersom)
 • Percentage van een hoeveelheid kunnen berekenen en een hoeveelheid kunnen vermeerderen / verminderen met een percentage
 • Procentuele toename / afname kunnen berekenen en kunnen terugrekenen
 • Tussendoelen vo onderbouw: 5.5 -  9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.5

Deze interactieve lessenserie gaat over  rekenen met verhoudingstabellen en rekenen met procenten. De leerlingen leren berekeningen uit te voeren met een verhoudingstabel als hulpmiddel. Ook leren ze allerlei berekeningen uit te voeren met procenten. Deze lessen kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

 • Rekenen met verhoudingen en procenten (complete les met diagnostische toets)
  • Rekenen met een verhoudingstabel
  • Inleiding procenten
  • Een percentage van een hoeveelheid berekenen
  • Een deel als percentage van het totaal
  • Van deel en percentage naar het totaal
  • Een percentage erbij of eraf
  • Procentuele toename en afname berekenen
  • Terugrekenen bij procentuele toe-/afname
  • Terugblik: overzicht procentberekeningen
  • Diagnostische toets
 • Diagnostische toets Verhoudingen en procenten (alleen de diagnostische toets)     
  • Diagnostische toets Verhoudingen en procenten
Rekenen met verhoudingen en procenten
Loading...

Doel

 • Weten wat een verhouding en een verhoudingstabel is en ermee kunnen rekenen
 • Weten wat een procent / percentage is en ermee kunnen rekenen
 • Percentage kunnen omzetten in een breuk en in een decimaal getal (en andersom)
 • Percentage van een hoeveelheid kunnen berekenen en een hoeveelheid kunnen vermeerderen / verminderen met een percentage
 • Procentuele toename / afname kunnen berekenen en kunnen terugrekenen
 • Tussendoelen vo onderbouw: 5.5 -  9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.5