Plastic soep

Voortgezet onderwijs, havo/vwo leerjaar 1

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Kennismaken met het begrip plastic soep
  • Ontdekken welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen
  • Bedenken van oplossingen om het ontstaan van de plastic soep tegen te gaan

Zoom tijdens deze les in op het onderwerp ‘plastic soep’.

Brainstorm met de leerlingen via ProConnect om de voorkennis over dit onderwerp te activeren. Bekijk de video en ga aan de hand van de afbeeldingen in gesprek over de oorzaken van de plastic soep. Lees de invultekst over Charles Moore en probeer te bepalen wat er onder de afdekvlakken moet komen te staan.
Zoek informatie op over Gyres en bekijk de video. Laat leerlingen via ProConnect op de kaart aanwijzen waar de plastic soep voornamelijk voorkomt en schat de percentages in rondom de huidige afvalverwerking van plastic. Overleg welke acties je zelf kunt ondernemen om de plastic soep tegen te gaan en plaats deze oplossingen in een mindmap via ProConnect.

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

 Plastic soep
Loading...