Oefenstof van Oefenweb

Primair onderwijs

Doel

  • Adaptieve oefenstof om naast de methode te gebruiken

De opgaven van Oefenweb zijn gebaseerd op de SLO leerjaardoelen, de referentieniveaus en de methodes. De opgaven gaan van heel makkelijk (kleuterniveau) tot wat voor volwassenen nog lastig is.

Rekentuin en Taalzee gebruik je dan ook met kleuters tot aan het voortgezet onderwijs. De opgaven zijn gekoppeld aan leerdoelen zodat je van je klas en elke leerling kunt bekijken in welke mate ze het leerdoel beheersen.
De opgaven in Words&Birds zijn gebaseerd op A1, A2 en B1 van het Europees referentiekader voor talen. Het is daarmee geschikt voor kinderen van 7 tot en met 15 jaar.

Dankzij de adaptieve werking is Oefenweb leerjaaroverstijgend en dus voor elk kind en je complete klas geschikt om naast je methode te gebruiken.

Oefenstof van Oefenweb
Loading...

Doel

  • Adaptieve oefenstof om naast de methode te gebruiken