Media

Primair en voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Een betoog schrijven
  • Redzaam gedragen in sociaal opzicht
  • Kritisch denken
  • Communiceren met leeftijdsgenoten
  • Kennismaken met het begrip mediawijsheid
  • Kerndoel 5-35

Breng mediawijsheid onder de aandacht met deze les.

Start met het spel ‘Sta op als…’. Dit spel bevat verschillende stellingen waarover gepraat kan worden. Sorteer vervolgens verschillende media in oude en nieuwe media. Maak een staafdiagram over het social mediagebruik van de klas en praat over vriendschapsverzoeken, cyberpesten, nepnieuws en het experiment van een vrouw van 25 jaar. Schrijf tenslotte je eigen betoog waarin je jouw standpunt over de groei van social media probeert te schetsen.

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Media
Loading...