Machten

Voortgezet onderwijs, wiskunde onderbouw (diagnostische toets)

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Weten wat een kwadraat is, kwadraten kunnen berekenen en rekenkundige bewerkingen kunnen uitvoeren
 • Weten wat een wortel voorstelt en rekenkundige bewerkingen kunnen uitvoeren
 • Weten wat een macht is en machten van positieve en negatieve getallen kunnen berekenen
 • De rekenregels van machten gebruiken
 • VO tussendoelen: 5.2; 5.4; 6.1; 7.2

In dit interactieve lespakket leer je de leerlingen rekenen met machten. Eerst komen kwadraten aan de orde en daarna de andere machten. Leerlingen gaan ook berekeningen uitvoeren waarin de rekenvolgorde en de rekenregels voor machten belangrijk zijn.
Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Machten is een complete les met diagnostische toets. Je kunt de diagnostische toets ook zonder de les gebruiken in Diagnostische toets machten.

 • Machten (complete les met diagnostische toets)
  • Een kwadraat
  • Het kwadraat van een negatief getal
  • Wortels
  • Een macht
  • Rekenen met machten
  • Machten met een negatief grondtal
  • Rekenregels voor machten
  • Diagnostische toets
 • Diagnostische toets machten
  • Diagnostische toets
Machten
Loading...

Doel

 • Weten wat een kwadraat is, kwadraten kunnen berekenen en rekenkundige bewerkingen kunnen uitvoeren
 • Weten wat een wortel voorstelt en rekenkundige bewerkingen kunnen uitvoeren
 • Weten wat een macht is en machten van positieve en negatieve getallen kunnen berekenen
 • De rekenregels van machten gebruiken
 • VO tussendoelen: 5.2; 5.4; 6.1; 7.2