Getallen 2

Voortgezet onderwijs, havo/vwo leerjaar 1

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Het kennen van de begrippen: even, oneven, deler, veelvoud, priemgetal en priemontbinding 
  • Weten wat de ggd en kgv zijn en van getallen de ggd en kgv kunnen bepalen.
  • Weten wat een breuk is, breuken kunnen ordenen en vereenvoudigen
  • Weten wat een verhouding is en verhoudingen kunnen vereenvoudigen

Deze lessenserie gaat het over verschillende soorten getallen en is opgedeeld in 5 delen. Dit interactief lessenpakket is deel 2 van de lessenserie getallen en gaat over de deelbaarheid van getallen. Laat leerlingen kennismaken met priemgetallen en de priemontbinding van getallen. Met deze kant-en-klare les leren ze ook de grootste gemene deler en het kleinste gemene veelvoud te berekenen. Daarnaast komen in dit pakket breuken en verhoudingstabellen aan bod.

Getallen 2
Loading...

Doel

  • Het kennen van de begrippen: even, oneven, deler, veelvoud, priemgetal en priemontbinding 
  • Weten wat de ggd en kgv zijn en van getallen de ggd en kgv kunnen bepalen.
  • Weten wat een breuk is, breuken kunnen ordenen en vereenvoudigen
  • Weten wat een verhouding is en verhoudingen kunnen vereenvoudigen