Getallen 1, 2 en 3

Voortgezet onderwijs, havo/vwo leerjaar 1

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Opbouw van het tientallig stelsel en andere getalsystemen verkennen
  • Rekenkundige bewerkingen kennen en kunnen uitvoeren
  • Hele, decimale, negatieve en positieve getallen verkennen en berekeningen uitvoeren
  • Priemgetallen, breuken en deelbaarheid van getallen verkennen

Deze interactieve lessenserie gaat het over verschillende soorten getallen en is opgedeeld in 5 delen. Dit is de complets les. 

Getallen 1, 2 en 3
Loading...

Doel

  • Opbouw van het tientallig stelsel en andere getalsystemen verkennen
  • Rekenkundige bewerkingen kennen en kunnen uitvoeren
  • Hele, decimale, negatieve en positieve getallen verkennen en berekeningen uitvoeren
  • Priemgetallen, breuken en deelbaarheid van getallen verkennen