Feiten, meningen en argumenten

Primair en voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Feiten en meningen van elkaar kunnen onderscheiden
  • Onderbouwen van een mening met argumenten
  • Informatie beoordelen tijdens discussies
  • Kerndoel 1-2-3-7

Haal de voorkennis van de leerlingen op over het verschil tussen feiten en meningen.
Gebruik ProConnect om te stemmen of de gegeven stellingen feiten of meningen zijn. Verduidelijk de begrippen ‘argument’ en ‘beargumenteren’ met behulp van de afbeeldingen en teksten en zoek vervolgens de argumenten op in het verhaal.
Orden de argumenten op basis van hun kwaliteit en bekijk tenslotte de flitskaarten om te discussiëren of hierop feiten, meningen of argumenten zijn weergegeven.

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Feiten, meningen en argumenten
Loading...