Diagnostische toets letterrekenen 1

Voortgezet onderwijs, havo/vwo leerjaar 1 (diagnostische toets)

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Weten wat variabelen zijn en dat letters gebruikt worden om variabelen voor te stellen
  • Gelijksoortige termen verkennen, kunnen optellen en aftrekken
  • Producten met lettervariabelen kunnen herleiden
  • Rekenvolgorderegels kunnen toepassen bij het herleiden

Dit is alleen de diagnostische toets uit de complets les Letterrekenen 1. De diagnostische toets vind je ook terug in de complete les Letterrekenen 1.

  • Letterrekenen 1 (complete les met diagnostische toets)
  • Diagnostische toets letterrekenen 1 (alleen de diagnostische toets)
Diagnostische toets letterrekenen 1
Loading...

Doel

  • Weten wat variabelen zijn en dat letters gebruikt worden om variabelen voor te stellen
  • Gelijksoortige termen verkennen, kunnen optellen en aftrekken
  • Producten met lettervariabelen kunnen herleiden
  • Rekenvolgorderegels kunnen toepassen bij het herleiden