Diagnostische toets breuken

Voortgezet onderwijs, wiskunde onderbouw (diagnostische toets)

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Breuken herkennen, benoemen en ordenen
  • Breuken gelijknamig maken
  • Helen uit een breuk halen
  • Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
  • VO tussendoelen: 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1

Dit is alleen de diagnostische toets uit de complets les Breuken. De diagnostische toets vind je ook terug in de complete les Breuken.

Diagnostische toets breuken
Loading...

Doel

  • Breuken herkennen, benoemen en ordenen
  • Breuken gelijknamig maken
  • Helen uit een breuk halen
  • Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
  • VO tussendoelen: 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1