Deactiveer ProWrite pen

Doel

  • ProWrite pen deactiveren

Je kunt een opgeladen ProWrite pen deactiveren om ervoor te zorgen dat de batterij van de pen na de vakantie niet leeg is. De ProWrite pen laadt op als deze in de daarvoor bestemde pen-tray ligt. Als je jouw Pro Line Multi-touchscreen voor een langere periode – bijvoorbeeld een zomervakantie – volledig uitschakelt, wordt de pen niet opgeladen.

Bekijk onderstaande video en leer hoe je de ProWrite pen deactiveert.

Snel naar: