De Europese Unie

Primair en voortgezet onderwijs

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Leren over de geschiedenis van de Europese Unie (EU)
  • Leren over de rol van de EU in het dagelijks leven
  • Verbanden leggen tussen wat leerlingen op school leren en wat er in de wereld om hen heen gebeurt
  • Kerndoel 38-39

Activeer de voorkennis van de leerlingen over het onderwerp ‘Europese Unie’ met de mindmap.

Bekijk hoe de EU tot stand is gekomen met behulp van de tijdlijn, lees de casus, beantwoord de vragen en gebruik de flitskaarten om te bekijken welke landen zich bij de EU hebben aangesloten.
Sleep landen die bij de EU horen naar het paspoort, bespreek de lay-out van de vlag en probeer te ontdekken waarom de vlag op deze manier is vormgegeven. Test je opgedane kennis met behulp van de Proquiz.

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

De Europese Unie
Loading...

Doel

  • Leren over de geschiedenis van de Europese Unie (EU)
  • Leren over de rol van de EU in het dagelijks leven
  • Verbanden leggen tussen wat leerlingen op school leren en wat er in de wereld om hen heen gebeurt
  • Kerndoel 38-39