Bijzondere lijnen en lijnen in de ruimte

Voortgezet onderwijs, onderbouw

Naar Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Inzicht krijgen in de verschillende dimensies
 • Weten wat een evenwijdige lijn, een loodlijn, een zwaartelijn en een hoogtelijn is
 • Weten wat kruisende lijnen in de ruimte zijn
 • Kunnen aangeven of lijnen in de ruimte evenwijdig, snijdend of kruisend zijn
 • VO Onderbouw Tussendoelen 11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 11.5

In dit interactieve lespakket komen allerlei bijzondere lijnen aan de orde.
De leerlingen leren het verschil tussen een lijn, halve lijn en lijnstuk. Met behulp een geodriehoek leren ze om loodlijnen en evenwijdige lijnen te tekenen. Verder komen de bijzondere lijnen in een driehoek aan bod. De leerlingen leren om in een driehoek middelloodlijnen, hoogtelijnen, zwaartelijnen en de omgeschreven cirkel te tekenen. De leerlingen krijgen tenslotte inzicht in de ligging van lijnen in de ruimte.
Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Bijzondere lijnen en lijnen in de ruimte is een complete lessenserie met diagnostische toets. Je kunt de diagnostische toets ook zonder deze lessenserie gebruiken in Diagnostische toets bijzondere lijnen en lijnen in de ruimte.

 • Bijzondere lijnen en lijnen in de ruimte (complete les met diagnostische toets)
  • Lijn, halve lijn en lijnstuk
  • Evenwijdige lijnen
  • Loodlijn en middelloodlijn
  • Middelloodlijnen in een driehoek
  • Zwaartelijnen en hoogtelijnen in een driehoek
  • Lijnen in de ruimte
  • Diagnostische toets
 • Diagnostische toets bijzondere lijnen en lijnen in de ruimte
  • Diagnostische toets
Bijzondere lijnen en lijnen in de ruimte
Loading...

Doel

 • Inzicht krijgen in de verschillende dimensies
 • Weten wat een evenwijdige lijn, een loodlijn, een zwaartelijn en een hoogtelijn is
 • Weten wat kruisende lijnen in de ruimte zijn
 • Kunnen aangeven of lijnen in de ruimte evenwijdig, snijdend of kruisend zijn
 • VO Onderbouw Tussendoelen 11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 11.5