Rekeninhouden jonge kind

Doel

  • Elementair getalbegrip en ontluikende gecijferdheid ontwikkelen
  • Het domein meten en meetkunde leren kennen  
  • Kerndoel 23-24-26-32

De inhoud voor rekenen-wiskunde is in kaart gebracht door het SLO. Voor leerlingen van groep 1 en 2 is een overzicht gemaakt van het mogelijke aanbod bij rekenen-wiskunde in de vorm van aanbodsdoelen. Deze doelen zijn verdeeld over 3 rekendomeinen. Voor elk rekendomein is een Presenter-bestand gemaakt: 

  1. Rekeninhouden getalbegrip
  2. Rekeninhouden meten
  3. Rekeninhouden meetkunde