Lessenserie Tegenstellingen

Doel

  • Betekenisrelaties oefenen tussen woordparen
  • Kerndoel 12

Ga op zoek naar de tegenstellingen van verschillende woorden.

De woorden staan op alfabetische volgorde en zijn daardoor eenvoudig terug te vinden. Schuif de tegenstelling naar de juiste plek en controleer je antwoorden.