Lessenserie Procenten VO

Doel

 • Weten wat een verhouding, verhoudingstabel, procent en percentage is en ermee kunnen rekenen
 • Percentage kunnen omzetten in een breuk en in een decimaal getal (en andersom)
 • Procentuele toename / afname kunnen berekenen en kunnen terugrekenen
 • Tussendoelen vo onderbouw: 5.5 -  9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.5

In deze interactieve lessenserie gaat het over formules. Hierin komen woord- en letterformules aan de orde. Je leert deze formules te begrijpen en ermee te rekenen. Daarnaast leer je hoe je van een formule een grafiek maakt. Deze lessenserie kun je klassikaal met een touchscreen aanbieden of individueel op een eigen device.

Deze lessenserie Rekenen met verhoudingen en procenten bevat ook een diagnostische toets. Je kunt deze diagnostische toets ook apart gebruiken:

Rekenen met verhoudingen en procenten (complete les met diagnostische toets)

 • Rekenen met een verhoudingstabel
 • Inleiding procenten
 • Een percentage van een hoeveelheid berekenen
 • Een deel als percentage van het totaal
 • Van deel en percentage naar het totaal
 • Een percentage erbij of eraf
 • Procentuele toename en afname berekenen
 • Terugrekenen bij procentuele toe-/afname
 • Terugblik: overzicht procentberekeningen
 • Diagnostische toets

Diagnostische toets Verhoudingen en procenten (alleen de diagnostische toets)

Doel

 • Weten wat een verhouding, verhoudingstabel, procent en percentage is en ermee kunnen rekenen
 • Percentage kunnen omzetten in een breuk en in een decimaal getal (en andersom)
 • Procentuele toename / afname kunnen berekenen en kunnen terugrekenen
 • Tussendoelen vo onderbouw: 5.5 -  9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.5