Lessenserie Negatieve getallen

Doel

 • Weten wat negatieve getallen zijn
 • Weten wat gehele en tegengestelde getallen zijn
 • Weten in welke dagelijkse situaties negatieve getallen worden gebruikt
 • Negatieve getallen kunnen ordenen
 • Negatieve- en positieve getallen kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Het kunnen uitvoeren van rekenkundige bewerkingen met positieve en negatieve getallen in de juiste volgorde
 • VO tussendoelen: 5.1; 5.8; 6.1; 6.2

Deze interactieve lessenserie gaat over negatieve getallen. Je leert met deze getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook gebruik je deze getallen bij verschillende rekenkundige bewerkingen waarin de rekenvolgorde belangrijk is.
Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Negatieve getallen is een complete les met diagnostische toets. Je kunt de diagnostische toets ook zonder de les gebruiken in Diagnostische toets negatieve getallen.

 • Negatieve getallen (complete les met diagnostische toets)
  • Inleiding negatieve getallen
  • Negatieve getallen ordenen
  • Optellen met negatieve getallen
  • Aftrekken met negatieve getallen
  • Negatieve getallen vermenigvuldigen
  • Negatieve getallen delen
  • Volgordesommen met negatieve getallen
  • Diagnostische toets
 • Diagnostische toets negatieve getallen
  • Diagnostische toets

Doel

 • Weten wat negatieve getallen zijn
 • Weten wat gehele en tegengestelde getallen zijn
 • Weten in welke dagelijkse situaties negatieve getallen worden gebruikt
 • Negatieve getallen kunnen ordenen
 • Negatieve- en positieve getallen kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Het kunnen uitvoeren van rekenkundige bewerkingen met positieve en negatieve getallen in de juiste volgorde
 • VO tussendoelen: 5.1; 5.8; 6.1; 6.2