Lessenserie Lijnen

Doel

  • Inzicht krijgen in de verschillende dimensies
  • Weten wat een evenwijdige lijn, een loodlijn, een zwaartelijn en een hoogtelijn is
  • Weten wat kruisende lijnen in de ruimte zijn
  • Kunnen aangeven of lijnen in de ruimte evenwijdig, snijdend of kruisend zijn
  • VO Onderbouw tussendoelen 11.1-11.2-11.3-11.4-11.5

In dit interactieve lespakket komen allerlei bijzondere lijnen aan de orde. De leerlingen leren het verschil tussen een lijn, halve lijn en lijnstuk. Met behulp van een geodriehoek leren ze om loodlijnen en evenwijdige lijnen te tekenen. Verder komen de bijzondere lijnen in een driehoek aan bod. De leerlingen leren om in een driehoek middelloodlijnen, hoogtelijnen, zwaartelijnen en de omgeschreven cirkel te tekenen. De leerlingen krijgen tenslotte inzicht in de ligging van lijnen in de ruimte.
Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Bijzondere lijnen en lijnen in de ruimte is een complete lessenrerie met diagnostische toets. Je kunt de diagnostische toets ook zonder de lessenserie gebruiken in Diagnostische toets bijzondere lijnen en lijnen in de ruimte.

Doel

  • Inzicht krijgen in de verschillende dimensies
  • Weten wat een evenwijdige lijn, een loodlijn, een zwaartelijn en een hoogtelijn is
  • Weten wat kruisende lijnen in de ruimte zijn
  • Kunnen aangeven of lijnen in de ruimte evenwijdig, snijdend of kruisend zijn
  • VO Onderbouw tussendoelen 11.1-11.2-11.3-11.4-11.5