Lessenserie Getallen

Doel

 • Opbouw van het tientallig stelsel en andere getalsystemen verkennen
 • Rekenkundige bewerkingen kennen en kunnen uitvoeren
 • Hele, decimale, negatieve en positieve getallen verkennen en berekeningen uitvoeren
 • Priemgetallen, breuken en deelbaarheid van getallen verkennen
 • Kunnen rekenen met verhoudingen en een verhoudingstabel gebruiken
 • VO tussendoelen: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.8; 6.1; 6.2

Deze interactieve lessenserie gaat het over verschillende soorten getallen en is opgedeeld in 5 delen. 

Doel

 • Opbouw van het tientallig stelsel en andere getalsystemen verkennen
 • Rekenkundige bewerkingen kennen en kunnen uitvoeren
 • Hele, decimale, negatieve en positieve getallen verkennen en berekeningen uitvoeren
 • Priemgetallen, breuken en deelbaarheid van getallen verkennen
 • Kunnen rekenen met verhoudingen en een verhoudingstabel gebruiken
 • VO tussendoelen: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.8; 6.1; 6.2