Lessenserie Getallen

Doel

  • Opbouw van het tientallig stelsel en andere getalsystemen verkennen
  • Rekenkundige bewerkingen kennen en kunnen uitvoeren
  • Hele, decimale, negatieve en positieve getallen verkennen en berekeningen uitvoeren
  • Priemgetallen, breuken en deelbaarheid van getallen verkennen

Deze interactieve lessenserie gaat het over verschillende soorten getallen en is opgedeeld in 5 delen. 

Doel

  • Opbouw van het tientallig stelsel en andere getalsystemen verkennen
  • Rekenkundige bewerkingen kennen en kunnen uitvoeren
  • Hele, decimale, negatieve en positieve getallen verkennen en berekeningen uitvoeren
  • Priemgetallen, breuken en deelbaarheid van getallen verkennen