Lessenserie Figuren

Doel

  • Kennis hebben van vlakke figuren en ruimtefiguren; ze kunnen tekenen
  • Kennis hebben van de meetkundige begrippen 
  • Regelmaat herkennen in bouwwerken en aanzichten kunnen tekenen

Doel

  • Kennis hebben van vlakke figuren en ruimtefiguren; ze kunnen tekenen
  • Kennis hebben van de meetkundige begrippen 
  • Regelmaat herkennen in bouwwerken en aanzichten kunnen tekenen