Lessenserie Breuken

Doel

 • Breuken herkennen, benoemen en ordenen
 • Breuken gelijknamig maken
 • Helen uit een breuk halen
 • Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • VO tussendoelen: 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1

Leer je leerlingen met dit interactieve lespakket hoe ze moeten rekenen met breuken. Je leert wat een breuk is, hoe je deze moet vereenvoudigen en gelijknamig kunt maken. Geef ook instructie hoe leerlingen de breuken moeten optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Breuken is een complete les met begin- en diagnostische toets. Je kunt de begin- en diagnostische toets ook zonder de les gebruiken in Begintoets breuken en Diagnostische toets breuken .

 • Begintoets breuken
  • ​Begintoets breuken
 • Breuken (complete les met diagnostische toets)
  • Wat weet je nog van breuken? Een nulmeting
  • Wat is een breuk?
  • Breuken vereenvoudigen
  • De helen eruit halen en binnen de breuk brengen
  • Breuken gelijknamig maken
  • Breuken optellen/aftrekken
  • Breuken vermenigvuldigen
  • Breuken delen ​
  • Diagnostische toets
 • Diagnostische toets breuken
  • Diagnostische toets

Doel

 • Breuken herkennen, benoemen en ordenen
 • Breuken gelijknamig maken
 • Helen uit een breuk halen
 • Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • VO tussendoelen: 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1