Lessenserie aardrijkskunde

Doel

  • De verwerkingsopdrachten over aardrijkskunde roepen verwondering op over gebieden en (natuur)verschijnselen, inspireren om na te denken over de wereld en dragen bij aan het waarderen van de schoonheid en de verschillen op aarde.

Ga aan de slag met lesactiviteiten rondom kenmerkende onderwerpen van het vak aardrijkskunde. Deze lessen zijn bestemd voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.